Mathematics
     

ԼՈՒՐ ԱԶԴ ԿԱՊ

 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆ

«Մաթեմատիկական խնդիրների էլեկտրոնային շտեմարան» ծրագիրն իրականացնում Մեդիակրթության կենտրոնը:


Ծրագրի առաջին փուլում ստեղծվել են մաթեմատիկական խնդիրների էլեկտրոնային շտեմարան, որում ներկայացվել են տրամաբանական, հանրահաշվական, երկրաչափական խնդիրների լուծման եղանակներն ու ալգորիթմները:   

Ալգորիթմների ցանկը տեղադրվել են այնպիսի հերթականությամբ, որ յուրաքանչյուր հաջորդ ալգորիթմում օգտագործվեն նախորդները՝ սկսած պարզագույն ալգորիթմներից:

 
  About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©Media Education Center  
...... .....