Safe. am Ապահով Համացանց Safer Internet

«ԲԱՑԱՀԱՅՏԵՔ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՈՒԺԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ» EUNAcademy դասընթացին մասնկացելու ծրագիր

STEM Միությունը և Կրթության զարգացման և նորարությունների ազգային կենտրոն (ԿԶՆԱԿ) հիմնադրամը «Ապահով Համացանց Հայաստան» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպում են «European Schoolnet Academy» հարթակում իրականացվող «Բացահայտենք Արհեստական Բանականության (ԱԲ) ներուժը կրթության մեջ» հեռավար դասընթացին ուսուցիչների մասնակցելու ծրագիր: «Բացահայտենք արհեստական բանականության ներուժը» նոր դասընթացի  նպատակն է ուսուցիչներին տրամադրել դրա 

հնարավորությունների և մարտահրավերների մասին հիմնական պատկերացումները :  Դասընթացի չորս մոդուլների միջոցով մենք կուսումնասիրենք ԱԲ-ի այն  

ռեսուրսները, գործիքներն ու տեխնոլոգիաները,  որոնք կարող են կիրառվել  դասավանդման մեջ

:

Մենք կուսումնասիրենք կրթական տվյալների օգտագործումը և դրանց փոխազդեցությունը 

ուսուցման հետ: Կանդրադառնանք դասարանում ԱԲ-ի օգտագործման հետ կապված էթիկական խնդիրներին:
Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կպատրաստեն ԱԲ-ի հետ կապված իրենց ուսումնական առաջադրանքները: 

Դուք կարող եք հետևել դասընթացին: Այն կտեղակայվի հեռավար ուսումնական հարթակում: 

Ծրագիրը բաղկացած է 4 մոդուլից, յուրաքանչյուր մոդուլի սկիզբը կբացվի շաբաթվա սկզբին, սակայն կան 

մի քանի վերջնաժամկետներ (deadlines), որոնց պետք է 

ուշադրություն դարձնեք (դրանք են՝ վիկտորինաների պատասխանները և/կամ աշխատանքների փոխադարձ գնահատումը):

Ուսուցման նպատակները
• Ստանալ գիտելիքներ ԱԲ հիմնական հասկացությունների և հնարավորությունների մասին, 
• Իրականացնել ԱԲ հետ կապված արդյունավետ գործողություններ դասավանդման գործընթացում, 

• Հասկանալ, թե ինչպես են կրթական տվյալները հավաքվում, պաշտպանվում և օգտագործվում:
• Պատկերացում կազմել ԱԲ համակարգերի սպառնալիքների և ներուժի մասին
• Քննադատորեն անդրադառնալ կրթության մեջԱԲ տեխնոլոգիաների կիրառմանը:
• Ապահովել ԱԲ-ի համընդհանուր և արդար օգտագործումը

Նախադրյալներ
Հիմնական թիրախային լսարանը «Ինֆորմատիկա», «Մաթեմատիկա» և «Ֆիզիկա» 

դասավանդող ուսուցիչներն են ովքեր 

հետաքրքրված են կրթության մեջ ԱԲ կիրառմամբ և դրա ներուժով ու մարտահրավերներով: 

Այս դասընթացն անցնելու համար անհրաժեշտ չէ ԱԲ մասին նախկին փորձ կամ գիտելիքներ:

Մոդուլներ

Մոդուլ 1. ԱԲ-ի ներդրումը կրթության մեջ.հայեցակարգից մինչև դասարան

Մոդուլ2. Տվյալների վրա հիմնված կրթություն.լավագույն փորձը և մարտահրավերները

Մոդուլ 3. ԱԲ-ի ազդեցությունը կրթության վրա.Էթիկական հետևանքներ

Մոդուլ4. Ի՞նչն է հաջորդը ԱԲ-ում
 

Հավաստագրում
Դասընթացի վկայական ստանալու համար մասնակիցները պետք է ներկայացնեն իրենց 

գործողությունները և դիտարկեն այլ մասնակիցների երեք ուսումնական առաջադրանք: 

Ընդհանուր անցողիկ գնահատականը 95% է: Բոլոր գործողություններն 

ավարտելու վերջնաժամկետը չորեքշաբթի ապրիլի 19-ին, 23:59-ն է:

Միացեք մեզ ֆեյսբուքյան խմբին

Ինչպես դիմել
Դասընթացին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել մասնակցության հայտը։ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ ՀՂՈՒՄ
Հարցերի դեպքում գրել info@safe.am, ms.narine.khachatryan@gmail.com, sargsyanmariam2022@gmail.com

Համակարգողներ՝ 
ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի ուսումնականբնագավառների մշակման և զարգացման բաժնի 
մասնագետ Մարիամ Սարգսյան. Հեռ․ +374-77-00-84-45
ՍՏԵՄ Միություն, «Ապահով համացանց Հայաստան» ծրագրի համակարգող Նարինե Խաչատրյան. Հեռ․ +374-55-13-79-07

Մեր մասին | Կապ | Տեսասրահ| Մեր մասին ©Media Education Center

Circle.Am: Rating and Statistics for Armenian Web Resources